Teollisuuden automaatio- ja informaatiojärjestelmien konsultointiin, suunnitteluun sekä toteutukseen erikoistunut yritys.


Tuotannonohjausjärjestelmät 
Tuotteiden merkintäjärjestelmät 
Tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmät (mm. OEE)
Laadunvarmistusjärjestelmät 
Prosessiautomaatiojärjestelmät
Liitännät tehdasjärjestelmiin ja laitteisiin
Tietojärjestelmälaitteet 
Automaation tietoverkot ja tietoturva. Teollinen Internet
  

Toimialoihimme kuuluvat mm.
- Autoteollisuus
- Paperiteollisuus
- Terästeollisuus
- Kaivosteollisuus
- Muoviteollisuus
- Laivateollisuus
- Elektroniikkateollisuus
- Energiateollisuus
- Puunjalostusteollisuus

Määrittelemme, suunnittelemme ja toimitamme automaation laite-, ohjelmisto-, tietoverkko- ja tietoturvaratkaisuja. Lukuisia toimituksia Hirschmann, Rockwell (Cisco) ja Siemens automaation verkkoratkaisuilla eri sovellusalueille.
Suunnittelemme ja toteutamme myös Teollisuuden Internet (M2M) konsepteja, niin kaapeli kuin langattomiin verkkoihin.

Toimitukset

Järjestelmätoimituksia ympäri maailman, mm. Eurooppa, Aasia ja Pohjois-Amerikka.